Privacybeleid

Ken-Food Markt

Privacybeleid van Ken Food Markt
Hier lees je welke gegevens we van jou hebben en wat we daarmee doen. Als klant van Ken Food Markt moet je er op kunnen vertrouwen
dat we je gegevens goed behandelen. En dat kan natuurlijk alleen als je weet wat we met die gegevens doen. In dit overzicht zie je snel wanneer
je welke persoonsgegevens met ons deelt, wat wij daarmee doen en waar je meer informatie kan vinden over ons privacybeleid.De informatie die we hebben verschilt per type klant. Je kan namelijk op verschillende manieren klant bij ons zijn:
1. Je doet boodschappen in de Ken Food Markt winkels
2. Je hebt een profiel op ah.nl, of maakt gebruik van de website en Ken Food Markt app
3. Je hebt een Persoonlijke Bonuskaart

Waar gaat dit privacybeleid over?
Dit is het privacybeleid van Ken Food Markt B.V. (“Ken Food Markt”). Dit privacybeleid informeert over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Ken Food Markt winkels, website, webwinkels en andere diensten, zoals onze mobiele apps, waaronder de app voor je smartphone, smartwatch of tablet. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Hiervoor hebben wij soms ook gegevens over jou nodig. Ken Food Markt gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Op de websites van Ken Food Markt tref je een aantal links aan naar websites van derden, zoals van onze leveranciers. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.ken-food.nl. Ken Food Markt raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. We brengen je echter sowieso op de hoogte van belangrijke wijzigingen. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 jan 2021. We hebben ons privacybeleid aangepast:

Om je te informeren over hoe Ken Food Markt jouw gegevens gebruikt als je een abonnement neemt op de ‘FoodFirst Leefstijlcoach’. Je leest hier meer over in paragraaf 4.4.3.3.
Ken Food Markt biedt de ken-food Sleutelservice aan tot 1 juli 2021, waarna sleutelbossen opgestuurd naar Ken Food Markt niet meer worden geretourneerd en je gegevens hier niet meer voor worden gebruikt. Paragraaf 4.4.2.1 in het privacybeleid is gewijzigd om je hierover te informeren.


Makkelijk zoeken naar informatie over hoe we jou gegevens voor een specifieke dienst gebruiken? Met de link hiernaast kun je ons volledige privacybeleid inzien en downloaden.

Ken Food Markt B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Je kunt contact opnemen met Ken Food Markt via de Ken Food Markt Klantenservice. De digitale contactmogelijkheden staan genoemd op ken-food.nl/klantenservice maar je kunt ook altijd bellen naar 0800-0305.

Uitleg opbouw van dit privacybeleid
Hoe zit dit privacybeleid in elkaar?
In dit Privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Ken Food Markt van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent.

Informatie over het Mijn ken-food.nl profiel
Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals online bestellen op ken-food.nl) een Mijn ken-food.nl profiel nodig. In dat geval wordt dit in paragraaf 4.3.3 “Online boodschappen bestellen” vermeld en wordt er verwezen naar paragraaf 4.3.2 “Je Mijn ken-food.nl profiel”, met uitleg over welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.

Informatie over de Bonuskaart
Voor andere diensten is een Bonuskaart nodig, bijvoorbeeld voor Persoonlijke aanbiedingen. In dat geval wordt in paragraaf 4.4.3 “Mijn Ken Food Markt” aangegeven dat je een Bonuskaart nodig hebt met daarbij telkens een link naar uitleg over welke gegevens we daarvoor verwerken en voor welke doeleinden we dat doen.

De gegevens die Ken Food Markt van jou krijgt verschillen, afhankelijk van je gebruik van onze diensten.

Welke derden hebben toegang tot jouw gegevens?
Ken Food Markt schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Je moet hierbij denken aan drukkerijen en e-mail- en postverwerkers, zoals Yourzine en PostNL, maar ook aan IT-bedrijven zoals Microsoft voor hosting en Tata Consulting Services voor onderhoud aan onze software en systemen). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Ken Food Markt en heeft Ken Food Markt de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt en goed beveiligd worden.

Ken Food Markt schakelt ook derden zoals EYC, Google DoubleClick, Facebook, en Salesforce in voor het analyseren van de gegevens over jouw websitegebruik en voor het personaliseren van de website en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Ken Food Markt stuurt voor deze doeleinden geen gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, of andere direct identificerende gegevens naar deze partijen. Google DoubleClick, Facebook, en Salesforce kunnen persoonsgegevens van jou ontvangen door deze te verzamelen met cookies. Dit kan slechts nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven, en deze toestemming kun je ook altijd weer intrekken op de pagina van ons cookiebeleid. In ons cookiebeleid vindt je ook meer informatie over hoe en waarom de verzameling van persoonsgegevens met cookies door ons en andere partijen wordt gedaan.

Wij geven je contactgegevens aan een franchisenemer door als je jouw contactgegevens opgeeft bij je terugkoppeling over een winkel van een franchisenemer, of als je op onze website toestemming geeft om een nieuwsbrief van een ander bedrijf te ontvangen. We delen jouw persoonsgegevens ook met de leverancier van het beltegoed, gift card, of ticket voor een evenement gekocht op Lekker Weg Lekker Thuis om je te kunnen helpen met vragen aan de klantenservice. Deze leveranciers heten Touch Incentive Marketing B.V. en Lekkerland Nederland B.V. Als je tickets voor een evenement koopt op de website van ken-food Lekker Weg Lekker Thuis delen wij je gegevens met de organisator van het evenement zodat deze je bijvoorbeeld kan informeren over een wijziging van de tijd of plaats, of annulering van het evenement.

Voor het maken van afspraken met adverteerders kan Ken Food Markt jouw gegevens ook delen met haar zustervennootschap ken-foodold European Sourcing B.V. en haar verwerker EYC. Deze gegevens worden niet aan de adverteerders zelf verstrekt.

Een deel van de dienstverleners van Ken Food Markt bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Je persoonsgegevens kunnen daarom worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Ken Food Markt zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd, zoals het overeenkomen met deze ontvangers van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld. Voor vragen hierover verzoeken wij je te wenden tot onze klantenservice.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Ken Food Markt gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, zoals Control Objectives for Information and related Technology (CobiT) en de Standard of Good Practice for Information Security (ISF).

Hoe kan ik mijn rechten over mijn gegevens uitoefenen?
Ken Food Markt vindt het belangrijk dat je weet hoe jij bij ons staat geregisreerd, en dat jij controle hebt over jouw gegevens. Je kunt daarom via je Mijn ken-food.nl profiel (ken-food.nl/mijn) jouw persoonsgegevens inzien of wijzigen. Jouw aankopen zijn het eenvoudigst online in te zien met de dienst ‘Eerder Gekocht’. Ook kun je in jouw profiel aangeven dat je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of aanbiedingen, en je aan of afmelden voor diensten. Zo heb jij altijd direct controle over waar we je gegevens voor gebruiken.

Je kunt op elk moment meer informatie of inzage vragen in specifieke gegevens die Ken Food Markt over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar privacy@ken-food.nl . Je kunt een verzoek om jouw gegevens in een vaak voorkomend bestandsformaat ook aan dat adres richten. We reageren in beginsel binnen vier weken op jouw verzoek:

• Als je je hebt ingeschreven voor Mijn Ken Food Markt of als je je hebt aangemeld voor een Mijn ken-food.nl profiel en je maakt daarbij gebruik van een Bonuskaart, dan vraagt Ken Food Markt je om het bij ons bekende emailadres te gebruiken om je verzoek aan ons te richten. Vermeld bij je verzoek de laatste vier cijfers van je bonuskaart, zodat we zeker weten dat jij het bent.

• Als je een Mijn ken-food.nl profiel hebt maar geen Bonuskaart vragen wij je om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart, of paspoort mee te sturen bij je verzoek. Zo weten we zeker dat we jouw gegevens alleen aan jou laten zien. We vragen je om de KopieID app te gebruiken van de overheid om ons een veilig kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. We vernietigen dit bewijs direct na verificatie van jouw identiteit.

• Als je een gewone Bonuskaart hebt zonder deel te nemen aan het Mijn Ken Food Markt programma en geen Mijn ken-food.nl profiel hebt, kunnen we je niet identificeren en we kunnen je dan ook geen inzage verlenen. We willen namelijk zeker zijn dat we jouw gegevens alleen aan jou laten zien, en deze bijvoorbeeld niet delen met iemand die jouw Bonuskaart gevonden heeft.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@ken-food.nl. Indien je een misstand over ons gebruik van jouw gegevens wilt signaleren of een klacht wilt indienen over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze Klantenservice via ken-food.nl/klantenservice of door te bellen naar 0800-0305 indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.